مقیاس خطی و لگاریتمی

تفاوت نمایش داده بصورت خطی(Linear) و لگاریتمی:

مقیاس داده در نمودار های فلوسیتومتری به دو دسته خطی و لگاریتمی تقسیم می شود. درک مفهوم این دو در تفسیر داده ها اهمیت دارد.

📈مقیاس خطی اطلاعات مناسبی بدست می دهد اما اگر جمعیت ها مقادیر بسیار متفاوت شدت فلورسانس داشته باشند نمایش آنها در یک نمودار با مقیاس خطی میسر نیست و همزمان هر دو جمعیت منفی و مثبت را نمی توان در روی محور مشاهده نمود. در این موارد بهترین مقیاس ،لگاریتمی است

📉 بصورت تیپیک،جهت ارزیابی تفرق نوری(FSC و SSC) برای اغلب سلول ها مقیاس خطی استفاده می شود.در مورد میکروپارتیکل ها و باکتری ها چون سینگال تفرق نور ضعیف است مقیاس لگاریتمی کارآمد تر است.

🚨برای ارزیابی فلورسنس جمعیت هایی که تفاوت قابل توجه شدت سیگنال دارند مقیاس لگاریتمی استفاده می شود. که می تواند ناشی از یک رنگ آمیزی ایمونوفلورسنس ، پروتئین فلورسنس، رنگ آمیزی حیاتی و غیره باشد.

⚠️ یک استثناء در این زمینه بررسی چرخه سلولی است که در این مورد از مقیاس های خطی استفاده می شود تا پیک های مربوط به فازهای مختلف (G1,M,G2) مشخص گردد.

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *