به سایت ما خوش آمدید . به منظور دسترسی به اطلاعات لازم در مورد طراحی آزمایش و موارد دیگر در انجام آزمایش های فلوسیتومتری می  توانید از لینک های زیر استفاده نمایید


مقالات جدید

لیزرها در فلوسیتومتری: وضعیت کنونی و نگرشهای آینده

چکیده:

لیزرها منابع اصلی نور در فلوسیتومتری هستند. هر دستگاه فلوسیتومتری حداقل مجهز به یک ( و اغلب بیش از یک ) لیزر می باشد.

در این مقاله در مورد انواع لیزرهایی که در دسترس است و کیفیتی که آنها را برای استفاده در دستگاه فلوسیتومتری مناسب یا مناسب می سازد صحبت شده است.

همچنین در مورد رویکردهای آینده در این زمینه بحث شده و نکات عملی در مورد سیستم های سیتومتری چندلیزره ارائه نموده است

 

.

 

ایمنی و کنترل کیفی در آزمایشگاه فلوسیتومتری

.

 


استاندارد های جدید در فلوسیتومتری

.

 

خبرهای جدید

.