به سایت ما خوش آمدید . به منظور دسترسی به اطلاعات لازم در مورد طراحی آزمایش و موارد دیگر در انجام آزمایش های فلوسیتومتری می  توانید از لینک های زیر استفاده نمایید


مقالات جدید

لیزرها در فلوسیتومتری: وضعیت کنونی و نگرشهای آینده

چکیده:

لیزرها منابع اصلی نور در فلوسیتومتری هستند. هر دستگاه فلوسیتومتری حداقل مجهز به یک ( و اغلب بیش از یک ) لیزر می باشد.در این مقاله در مورد انواع لیزرهایی که در دسترس است و کیفیتی که آنها را برای استفاده در دستگاه فلوسیتومتری مناسب یا مناسب می سازد صحبت شده است.همچنین در مورد رویکردهای آینده در این زمینه بحث شده و نکات عملی در مورد سیستم های سیتومتری چند لیزره ارائه نموده است

ادامه مطلب

 

 

.

 


ایمنی و کنترل کیفی در آزمایشگاه فلوسیتومتری

.

 

OMIPs

استاندارد های جدید در فلوسیتومتری

 Optimized Multicolor Immunofluorescence Panels: OMIPs

طی دو دهه اخیر پیشرفت های چشم گیری در قابلیت ها سنجش چندپارامتری در فلوسیتومتری و میکروسکوپ فلورسانس صورت گرفته است. با این حال، طراحی و بهینه سازی پنل های چند رنگ فلوسیتومتری کاری زمان بر و پر چالش است. موارد بسیاری در امر بایستی در نظر گرفته شود از جمله تیتراسیون هر ماده، انتخاب بهترین ترکیب  فلورکروم ها (کونژوگه شده به آنتی بادی) و فائق آمدن بر کاهش حساسیت ارزیابی که در این پنل ها ممکن است رخ دهد.به همین منظور سیستمی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات پنل های فلوسیتومتری طراحی شد است

ادامه مطلب

 


خبرهای جدید

.